Genealogie

“Elke familiegeschiedenis is een uniek verhaal dat ons verbindt met onze wortels en ons helpt begrijpen waar we vandaan komen.”

Familie – een woord dat een krachtige betekenis draagt en ons verbindt met onze voorouders, onze geschiedenis en onze identiteit. Het ontrafelen van de geschiedenis van je familie is als het bladeren door de pagina’s van een oud boek vol verhalen, onbekende gezichten en verborgen verbindingen. Op deze site duiken we dieper in het stamboomonderzoek van de familie Gijsbers en de familie Driessen, waarin we een reis maken door de tijd om te ontdekken waar ze vandaan komen en hoe hun erfgoed tot op de dag van vandaag voortleeft.

Over
Albert Gijsbers

Toen Albertus Arnoldus Gijsbers werd geboren op 1 januari 1914 in Afferden, Druten, Gelderland, was zijn vader, Arnoldus Gijsbers, 38 jaar en zijn moeder, Hendrika Francisca Hendriks, 37 jaar. Hij trouwde met Johanna Driessen op 12 juni 1947, in Afferden , Druten, Gelderland. Zij waren de ouders van 4 dochters en 6 zonen. Hij stierf op 9 januari 1988 in zijn geboorteplaats, op 74-jarige leeftijd, en werd begraven in Druten, Gelderland.

Terwijl de tijd voortschreed, stond Albert Gijsbers voor belangrijke keuzes. Geboren en getogen  aan de Koningstraat 82 in Afferden, Gelderland, nam hij samen met zijn broer Nol het landbouwbedrijf van zijn ouders over.

In 1968 stond Albert voor een grote verandering. Het landbouwbedrijf werd naar de Kooistraat in Bergharen verplaatst, als gevolg van de ruilverkaveling. 
In 1979 droeg hij het landbouwbedrijf over aan twee zonen en gingen hij en Hanneke weer terug naar zijn geliefde dorp Afferden. Daar is hij in 1988 overleden.

Over
Hanneke Driessen

Op 25 maart 1919 werd in Afferden, Gelderland Johanna Driessen geboren. Haar vader, Bernardus Driessen, was op dat moment 47 jaar oud en haar moeder, Wilhelmina Croonen, was 43 jaar oud. 

Ze groeide samen met haar zus en twee broers op het Gelderse Land van Maas en Waal.

Op 12 juni 1947, in hetzelfde dorp van haar geboorte, trouwde Johanna  met Albertus Arnoldus Gijsbers. Samen begonnen ze een grote uitdaging, het runnen van een boerenbedrijf en een steeds groter wordend gezin.

Uit hun verbintenis werden 6 zonen en 4 dochters geboren. Hun huis was een fijn familiehuis waar iedereen elkaar hielp. Ze waren getuigen van de veranderende wereld om hen heen.

Toen de boerderij was overgenomen verhuisde ze terug naar Afferden. Haar laatste levensjaren bracht ze door in een verzorgingshuis in Druten. Daar overleed zij op 18 augustus 1996.  Ze werd begraven op de algemene begraafplaats in Druten.

Afferden

Huizen rond de zestiger jaren